Публікації

Зображення
Указ президента України "Про Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки"
З метою забезпечення підтримки державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції громадянами України постановляю: 1. Затвердити Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки (далі – Програма), що додається. 2. Кабінету Міністрів України: затверджувати щороку до 15 грудня план заходів щодо виконання Програми; забезпечувати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з виконання Програми. 3. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання Програми, подавати щопівроку до 15 числа місяця, що настає за звітнім періодом, Кабінету Міністрів України – звіти, а Державному комітету телебачення і радіомовлення України – інформацію про виконання Програми для подальшого інформування Президента Укра…